ارتباط با ما

ایمیل

ایمیل

talkbama@gmail.com

تلفن

تلفن

021-22683886

آدرس

آدرس

خیابان اندرزگو. نبش کوچه حسینی. ساختمان تیام. پلاک 18. زنگ 12

ایمیل

ایمیل

talkbama@gmail.com

تلفن

تلفن

021-26459466

آدرس

آدرس

خیابان اندرزگو. نبش کوچه حسینی. ساختمان تیام. پلاک 18. زنگ 10

ایمیل

ایمیل

talkbama@gmail.com

تلفن

تلفن

021-88591569

آدرس

آدرس

سعادت آباد. خیابان علامه جنوبی. کوچه بیست و چهارم غربی. پلاک 18. زنگ 3

Email

Email

talkbama@gmail.com

Phone

Phone

26459466

Address

Address

Unit 3502, street number 5168, Yonge St. Toronto, M2N0G1

فرم ارتباط با تاک با ما