دوره های آنلاین

دوره های آنلاین تاک با ما


دوره های آنلاین

تاک با ما در سال 1396 با رویکردی متفاوت در صنعت آموزش زبان٫ آغاز به کار نمود. این وجه تمایز در راستای کاهش موانع روانی و آموزشی یادگیری زبان و پس از سالها همکاری و تدریس در حوزه ی آموزش زبان در ایران و کشورهای مختلف از جمله آمریکا و امارات توسط بنیانگذاران تاک با ما حاصل گردید.  بخشی از نو آوری و تمایز در نوع ارئه خدمات در تاک با ما به شرح ذیل می باشد:

 

·         عدم وجود تعیین سطح که از ترسها و موانع روانی زبان آموزان و علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی محسوب می شود. (کنجکاوید بیشتر بدانید؟ با ما تماس بگیرید J )

 

·         عدم وجود سیلابس ثابت و از پیش تعیین شده برای برگزاری کلاس ها. (کنجکاوید بیشتر بدانید؟ با ما تماس بگیرید J )

 

·         عدم وجود کتاب درسی ثابت ( course book) در سیستم آموزشی تاک با ما (کنجکاوید بیشتر بدانید؟ با ما تماس بگیرید J )

 

·         استخدام محدود و گزینشی مدرسین با سابقه های طلایی و بی نظیر در آموزش زبان در کشورهای مختلف(کنجکاوید بیشتر بدانید؟ با ما تماس بگیرید J )

 

·         طراحی متفاوت در کلاس ها ( دیوارهای شیشه ای) به صورتیکه زبان آموز را از نظر روانی در صحبت کردن در شرایط واقعی یاری می رساند و آنها را از comfort Zone کلاس های سنتی خارج می نماید. (کنجکاوید بیشتر بدانید؟ با ما تماس بگیرید J )

 

·         امکان دسترسی به مدرس از طریق برنامه ها و اپلیکیشن های مختلف

 

·         تکالیف دیجیتال و بر نامه ریزی شده به فراخور تحصیلات٫ زمانبندی٫ شغل٫ برنامه روزانه و شرایط هر زبان آموز به صورت جداگانه  (کنجکاوید بیشتر بدانید؟ با ما تماس بگیرید J )