دوره های تافل

دوره های تافل تاک با ما


دوره های تافل

موسسه تاک با ما با بهره گیری از اساتید مجرب و تجربه سالها آموزش در حیطه آزمون تافل و اشراف کامل به تغییرات این حیطه، از جمله مواد داخل آزمون و همچنین تغییرات مرتبط با موضوعهای پر تکراردر بخشهای مختلف آزمون تافل همواره توانسته نقش آموزشی خود در این بخش را به خوبی ایفا نماید. دوره های آزمون تافل در موسسه تاک با ما، با انجام آزمون تعیین سطح شروع می شود و با ارایه مشاوره کاملا فنی در این زمینه و با در نظر گرفتن برنامه ریزی زمانی مناسب و منطقی، امور آموزشی مربوط به آزمون تافل را شروع می نماید و در طول مسیر به طور مستمر همراه و همگام با متقاضیان تا آزمون رسمی آنها با برنامه ریزی پیش می رود.

کلاسهای تافل موسسه تاک با ما به صورت خصوصی تک نفره، نیمه خصوصی دو نفره، و یا بصورت کارگاه های تک مهارتی و یا چهار مهارتی برگزار می گردد.

از خصوصیات دوره های خصوصی و نیمه خصوصی می توان به تمرکز مدرس بر روی نقاط ضعف متقاضی، بر نامه ریزی زمانی و حجمی برای مطالعه و همچنین ارزیابی مستمر اشاره نمود. اگر شما بصورت هدفمند و از نظر برنامه ریزی بایستی در مدت زمان خاص و به نمره مشخصی دست یابید، این دوره به شما توصیه می شود. در دوره های خصوصی میتوانید مهارتها را بصورت جدا جدا و یا همراه با هم آموزش ببینید. برای مثال می توانید با مهارت گفتاری آزمون شروع نموده و سپس مهارتهای دیگر را شروع نمایید و یا اینکه هر چهار مهارت را بصورت تقسیم بندی شده در روزهای مختلف هفته آموزش ببینید.

اگر نیازمند یک دوره جامع به منظور شناخت و یا مرور مطالب مربوط به یک یا چند مهارت آزمون تافل هستید، دوره های کارگاهی تک مهارته و یا چهار مهارته به طور یقین برطرف کننده نیازهای شما خواهند بود و در نهایت در صورت نیاز به تمرکز بیشتر به دلیل ضعفهای شخصی شما از جمله مشکلات مربوط به ایده پردازی در بخش نوشتار، کندی در صحبت کردن و یا پرش ذهنی، و همچنین مشکلات تلفظی شخصی خود میتوانید با چند جلسه کلاس خصوصی چنین موانعی را بر طرف نمایید.